Executive Coaching

Als uw coach ben ik een volwaardige gesprekspartner, die samen met u kijkt naar de vragen en uitdagingen die zich kunnen voordoen op het gebied van leiderschap, loopbaan en persoonlijke effectiviteit.
Na het definiëren van coachvraag en einddoel, is het coachtraject een gezamenlijke zoektocht naar belemmeringen, mogelijkheden, valkuilen en kwaliteiten.
Mijn rol in onze samenwerking is een faciliterende; ik zet al mijn expertise en bagage in om uw reflecterend vermogen te vergroten. De leider die naar zichzelf durft te kijken zal persoonlijk groeien en van daaruit zich makkelijker verbinden met de ander, de organisatie. En zal zichzelf uitdagen om anders te gaan denken en doen, waaruit beweging en nieuwe inzichten ontstaan.
Zelf heb ik naast coaching, een jarenlange ervaring als trainer, actrice(in het bedrijfsleven) en presentatrice. Dat geeft mij meerdere creatieve handvatten om te gebruiken tijdens onze gesprekken. Soms blijkt het bijvoorbeeld inzicht gevend om te kijken naar de non-verbale uitstraling en een andere keer is het nodig om een gesprek samen te oefenen, etc.

De ander versterken door haar/zijn authentieke kracht te vergroten, dat is mijn passie. Al jaren. Daarvoor creëer ik dan ook de benodigde voorwaarden, zoals veiligheid en vertrouwen. Zodat we samen mooie en constructieve ontmoetingen hebben die uiteindelijk leiden tot het behalen van het coach doel.